Ako na údržbu okien a dverí?


STAROSTLIVOSŤ O PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Majitelia plastových okien a dverí budú mať s údržbou minimum starostí. Rámy nevyžadujú osobitnú starostlivosť. Dbajte len na to, aby na nich nezaschli zvyšky vápna, alebo malty.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Povrch rámu sa najlepšie čistí jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Pre odstránenie odolného znečistenia použite špeciálny čistič (možné získať na našich pobočkách). Nikdy nepoužívajte žieraviny, abrazívne prostriedky, nitroriedidlá, alebo benzín! Zvlášť starostlivo čistite vonkajšiu stranu rámov od nánosu peľu, dechtu a ďalších atmosférických nečistôt. Do materiálu sa vplyvom slnečného svitu zapekajú a po dlhšej dobe je ich možné, len veľmi ťažko odstrániť.


PREVENCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA

Počas stavebných úprav, alebo maľovania, chráňte okná a dvere fóliami a krycími páskami, ktoré sú UV stabilné. Z profilu ich odstráňte do jedného mesiaca od nalepenia. Nikdy nepoužívajte pásky s vysokou lepivosťou, napr. papierové maliarske pásky. Po kontakte s vodou degradujú a z profilu sa potom nemusia dať odstrániť. Veľký Krtíš


STAROSTLIVOSŤ O HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Údržba hliníkových rámov je rovnako jednoduchá, musíte sa ale vystríhať kontaktu s látkami, ktoré môžu ich povrch nezvratne poškodiť. Hliníkové prvky je nutné čistiť veľmi opatrne mäkkou utierkou, za výdatného namáčania vlažnou vodou, s malým prídavkom pH neutrálneho čističa, bez obsahu rozpúšťadiel. Na rámy nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (pieskové čističe, drôtenky, brúsny papier), ktoré ich môžu poškriabať. Hliníkové profily s eloxovanou úpravou nesmú prísť do styku ani s vápnom, tj. s maltou, alebo omietkou. Pri prevencii pred mechanickým poškodením platí to, čo sme popísali u plastových okien.


STAROSTLIVOSŤ O DREVENÉ EUROOKNÁ A DVERE

Životnosť drevených profilov veľmi závisí od druhu použitej dreviny. Silný vplyv má tiež dispozícia stavby a orientácia stavebných otvorov na svetové strany. Okná na horskej chate znesú oveľa viac, ako okná v domčeku na predmestí juhomoravského mestečka. Povrch našich drevených okien a dverí chránime lazúrov, alebo lakmi vysoko odolnými voči vlhkosti, UV žiareniu a v menšej miere aj mechanickému poškodeniu. O tom, ako dlho vám budú slúžiť, rozhoduje ale predovšetkým kvalita údržby. Aby ste zachovali hodnotu svojich okien, alebo dverí čo najdlhšie, dvakrát ročne ich vyčistite a ošetrite. (Povrchy s konečnou povrchovou úpravou nečistite častejšie, ako raz za cca 6-8 týždňov.) Používajte bežné, ale šetrné čistiace prostriedky, bez agresívnych chemických, či abrazívnych účinkov. Pre naše okná a dvere odporúčame čistič a politúru Aidol Pflegeset, od firmy Remmers. Vyhnite sa intenzívnemu treniu rámu nasucho. Najmenej raz ročne skontrolujte, či nedošlo k viditeľnému zvetraniu laku, lazúry, alebo mechanickému poškodeniu rámu. Osobitnú pozornosť venujte spodným priečnym plochám a skoseniu pre zvod dažďovej vody. Veľký Krtíš