ako sa pripraviť na montáž
Bez Vašej spolupráce a pochopenia sa nezaobídeme. V dohodnutý čas, ktorý vychádza z riadne uzavretej zmluvy, potrebujeme k plynulému uskutočneniu všetkých prác bezchybne sprístupniť byt alebo dom. Odporúčame, aby sprístupnenie zaistila zodpovedná osoba, teda osoba oprávnená k prevzatiu diela zmluvy. Podlahy odporúčame zakryť tvrdým kartónom a to nielen v mieste samotnej montáže (u okien a dverí), ale aj celú cestu od vchodu až po miesto montáže. Predídeme tak poškodeniu podlahy. Nábytok a všetky vybavenia interiéru je ideálne zakryť plastovou fóliou, ktorú by prievan vzniknutý po vybúraní starých okien a dverí nemal odfúknuť. Ak je použitá fólia ľahšia, pre väčšiu istotu ju na voľných koncoch zaťažíme. U montážneho otvoru (ten zostane po odstránení starých okien a dverí) potrebujeme k bezpečnej manipulácii s novými prvkami a k ich montáži priestor cca 1,5 metra. Pre montáž schodiskových okien neprístupných alebo zle prístupných zvnútra je po dohode nutné zaistiť lešenie.


MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN – ZÁKLADNÝ POSTUP

Montáž plastových okien začína roznesením nových okien a dverí čo najbližšie k starým, to budú budúce montážne otvory. Následne prevedieme demontáž starých krídel a rámov, ich odnos a likvidáciu, a potom pripravíme montážne otvory. Upravíme ich k presnému usadeniu nových prvkov, začistíme, prípadne napenetrujeme (pre lepšiu priľnavosť). Rámy nových okien a dverí usadíme a dôkladne vyvážime. Akonáhle zaistíme ich presné uchytenie vo všetkých rovinách, upevníme ich (skrutkami alebo kotvami) a obvod zapeníme polyuretanovou (PUR) penou a podľa želania zákazníka aj parozábranými páskami.


Montáž plastových okien pokračuje nasadením nového krídla. Následné prevedieme dôkladné nastavenie celého prvku (tesniachich gúm, dorazov a hlavne hladkého chodu kovania) a namontujeme príslušenstvo: žaluzie, siete proti hmyzu, detské poistky. Nasleduje zapravenie vnútorných a vonkajších špaliet a montáž parapetných dosák. Montáž plastových okien končí hrubým upratovaním (zametenie, podľa potreby vysávanie). Úplne nakoniec vás zoznámime s ovládaním a údržbou nových okien a dverí a odovzdáme Vám návod na ich údržbu v podobe názorného letáku.


Celú montáž plastových okien vrátanie murárskych prác a montáže parapetných dosák zachytíme do odovzdávajúceho protokolu, ktorým realizáciu diela ako celku končíme. Budeme radi, keď nám potom Vy sami napíšete v odovzdávajúcom protokole, ako ste boli s našou prácou spokojný alebo sa vyskytli nejaké problémy.

MURÁRSKÉ VYSPRAVENIE A MONTÁŽ PARAPETNÝCH DOSIEK

Ak je súčasťou diela vyspravenie a montáž vnútorných parapetných dosiek, začneme tieto úkony uskutočňovať pre nastavenie nových prvkov. Niektoré úkony sa navzájom doplňujú a nadväzujú jeden na druhý, takže konkrétny postup práve vo Vašom prípade prispôsobíme ako podmienkam konkrétnej nehnuteľnosti, tak Vašim potrebám. Klasické vyspravenie môžeme zahájiť ihneď po zatuhnutí PUR peny. Okenný otvor najskôr zbavíme zbytkov peny orezaním, žalúzie olepíme ochrannou páskou a podklad napenetrujeme pre lepšiu priľnavosť omietky alebo vyrovnávacie vrstvy. Hornú a bočnú špaletu nahrubo omietneme a podbetónujeme parapetnú rovinu (podklad pre usadenie vnútorného parapetu), potom nanesieme jemnú (tzv. „fajnovú“) omietku a spojíme ju za pomoci jemného vyhladnia so stávajúcou omietkou. Nakoniec usadíme vnútorné parapety na montážne lepidlo alebo PUR penu, zrežeme ich konce podľa potreby a nasadíme bočné krytky.


Vzniknuté špáry zahladíme akrylovým tmelom. Vyspravenie s použitým polystyrénu na špaletách montážneho otvoru má vo veľa smeroch identický priebeh ako klasické zapravenie. Rozdiel však spočíva v tom, že na pôvodné špalety nalepíme špeciálne polystyrénové pásy podľa rozmeru špalety, osadíme ju hliníkovými rohami (kvôli rozmerovej stabilite), nalepíme tzv. „perlinku“ (špeciálnu fóliu, ktorá udrží omietku na hladkom podklade) a prestrekujeme. Základné zapravenie vonkajších špaliet urobíme okolo okna hrubou omietkou a akrylovým tmelom Ak je súčasťou diela montáž vonkajších parapetných dosák, zahajujeme ju rovnako ako u vnútorných parapetných dosák podbetónovaním parapetní roviny, pokiaľ je to potrebné. Pokračujeme úpravou zrezaním na požadovaný rozmer, usadením pomocou akrylového lepidla a prišróbovaním k podkladovému profilu. Vyspravenie a montáž odovzdávame spravidla v rámci odovzdania a prevzatia celého diela.