Prednosti pohonov značky SOMMER- extrémne tichý chod vďaka nepohyblivému reťaze, na ktorom sa pohybuje motor

- dlhšiu životnosť, pretože dochádza k menšiemu zaťaženiu prevodovky

- núdzový odblok - je možné odblokovať a zablokovať v každej pozícii vrát

- bezúdržbový systém

-diaľkové ovládanie s frekvenciou FM 868,8 MHz pre kvalitnejší príjem a vysoko bezpečný prenos

- štvorkanálový diaľkový ovládač v nerezovom plášti

- integrovaný diaľkový prijímač

- extrémne bezpečný systém plávajúceho kódu - SOMLOQ

- plne automatické načítanie sily

- čiastočný alebo úplný reverz pri nabehnutí na prekážku

- samosvorný motor, prídavné uzamykanie garáže nie je nutné

- backjump (uvoľnenie napätia pri uzavretí brány)

- možnosť predĺženia dráhy pohonu pre vyššiu brány

- možnosť automatické osvetlenie garáž