PredajPo kvalifikovanom poradenstve a rozhodnutiach pre naše výrobky prichádza na výber produktov a odsúhlasenie objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme osobitne s dôrazom na najvyššiu presnosť pri zameraní priestorov našimi pracovníkmi. Všetky údaje v objednávke musia byť k zákazníkovi zrejmé a po jeho jednoznačnom odsúhlasení podrobností, môže byť zakázka zadaná do výroby. V tejto fáze ju ešte kontroluje automatizovaný systém, ktorý potvrdí technické riešenia a na základe voľných kapacít určí presný termín výroby vašich výrobkov.