ServisNa okná a dvere poskytujeme 5 ročnú záruku. Záručná lehota začína bežať v deň odovzdania diela. Počas záruky máte nárok na bezplatné odstránenie všetkých porúch, ktoré mohli byť spôsobené chybou pri výrobe alebo montáže. V prípade výskytu závady v záručnej dobe nás prosím kontaktujte v čo najkratšom čase. Oprávnené reklamácie vyriešime vo veľmi krátkej lehote k plnej spokojnosti zákazníkov.


POZÁRUČNÝ SERVIS


Naša spoločnosť je na trhu už 17 rokov a nezabúda na podporu svojich zákazníkov, ani keď ich staršie okná a dvere potrebujú opraviť alebo nastaviť.

So žiadosťou o radu, posúdenie alebo opravu sa nás môžete kedykoľvek obrátiť. Náš pracovník Vás navštívi, vysvetlí spôsob odstránenia poruchy a oznámi cenu opravy.

Opravu vykonáme v závislosti od jej povahy v čo najkratšom čase.