SKRÁTENIE DODACÍCH TERMÍNOV

Skrátenie dodacích termínov
201611-skratenie-terminov_web