TEchnológie a proces výroby okien a dverí dodávaných našim zmluvným partnerom spoločnosťou ri okná, a.s.V súčasnosti má nás dodávateľ spoločnosť RI OKNÁ, a.s. k dispozícii cca 14 000 m2 výrobných plôch. Na tejto ploche prebieha kompletný proces výroby od vstupu materiálu, prípravy profilov cez plnoautomatické linky až po dokončovací proces výrobkov a ich expedíciu. Dnes sú v prevádzke celkovo tri linky, ktoré zaisťujú výrobu okien v štandardnom prevedení, a jedna linka, ktorá zabezpečuje výrobu atypických prvkov vrátane dverí. Všetky strojné vybavenie týchto liniek bolo dodané nemeckou spoločnosťou ELUMATEC®, vrátane strojov značiek STÜRTZ® a FEDERHENN®. Všetky čiastkové operácie na seba časovo nadväzujú. Všetko je centrálne riadené počítačovým vybavením (najmodernejšie softvér KLAES®) pod dohľadom špeciálne preškolených pracovníkov. Kvalita výrobkov je hlavnou prioritou nášho zmluvného partnera RI OKNÁ, a.s. a táto potreba je napĺňaná všetkými zamestnancami. K dispozícii má spoločnosť RI OKNÁ, a.s. dokonalú technológiu a systém riadenia výroby. Súčasná výroba prebieha v súlade so všetkými požiadavkami príslušných noriem.Parametre výrobkov od spoločnosti RI OKNÁ, a.s. sú pravidelne overované autorizovaným skúšobným laboratóriom (tzv. Počiatočná skúška typu), čím je preukazovaná zhoda týchto parametrov s požiadavkami európskych noriem. Systém riadenia výroby zaisťuje, že výrobky spoločnosti RI OKNÁ, a.s., plnia funkčné vlastnosti stanovené európskymi normami (potvrdené certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001). Na základe vykonaných skúšok a zavedeného systému manažmentu kvality sú výrobky označované európskou značkou zhody (CE), a sú vybavené európskym prehlásením o zhode (ES PSH).

Využitie najmodernejšej techniky dovoluje zdôrazniť všetky prednosti našich okien a dverí - prvotriednu kvalitu spojov, mechanickú pevnosť a možnosť vyrábať produkty podľa predstáv zákazníkov. Technici spoločnosti RI OKNÁ, a.s., sú pripravení reagovať na netypické architektonické riešenia, bez toho aby pritom predlžovali dodacie lehoty alebo zľavovali z vysoko nastavenej latky kvality služieb poskytovaných našim zmluvným partnerom RI OKNÁ,a.s.