MontážAby okná dobre slúžili a neprepúšťali teplo, musia byť správne namontované. Správna montáž je rovnako dôležitá ako kvalita materiálov a samotný proces výroby. Našim zákazníkom ponúkame komplexný balík služieb, ktorý zahŕňa odborné poradenstvo, zameranie stavebných otvorov, výrobu, montáž okien a záručný i pozáručný servis. Odborná montáž je vykonaná v zmysle STN 73 3134 na stavebné práce. Viac o montáži sa môžete dozvedieť v článku "Ako sa pripraviť na montáž" v časti "BLOG".